Despre Greenstone

Greenstone este o suită software pentru construcția și distribuția colecțiilor bibliotecilor digitale. Se constituie ca o nouă formă de organizare a informației și publicarea acesteia pe internet sau pe CD-ROM. Greenstone este produs de New Zealand Digital Library Project de la University of Waikato și este dezvoltat și distribuit în cooperare cu UNESCO și Human Info NGO. Este un software „open source”, multilingual care stă sub prevederile termenilor GNU General Public License.

Scopul software-ului Greenstone este de a da forță utilizatorilor, în particular universităților, bibliotecilor și altor instituții ale serviciilor publice pentru a-și construi propriile biblioteci digitale. Bibliotecile digitale reformează radical modul în care informația este diseminată și dobândită în comunităților și instituțiilor UNESCO în domeniile educației, științei și culturii din toată lumea și în special din țările în curs de dezvoltare. Sperăm că acest software va încuraja desfășurarea efectivă a bibliotecilor digitale pentru a partaja informația și pentru a o plasa în domeniul public. Mai multe informații pot fi găsite în cartea How to build a digital library scrisă de către doi dintre membrii grupului.

Acest software este dezvoltat și distribuit ca un efort cooperativ internațional ce s-a stabilit în August 200 între trei parteneri:
Proiectul pentru Biblioteci Digitale al Noii Zeelande la Universitatea din Waikato

Software-ul Greenstone s-a dezvoltat din acest proiect iar această iniţiativă a fost sprijinită de Subcomisia pentru Comunicaţii ale Comisiei Naţionale a Noii Zeelande pentru UNESCO ca parte a contribuţiei Noii Zeelande la programul UNESCO.

Proiectul Greenstone este cel de-al şaptelea căştigător al bienalei Namur award, care recunoaşte eforturile celor premiaţi în creşterea interesului internaţional asupra implicaţiilor sociale ale informaţiei şi tehnologiilor de comunicare.

Organizația pentru Educație, Știință și Cultură a Națiunilor Unite

Diseminarea informaţiilor în domeniul educaţiei, cel ştiinţific şi cultural din întreaga lume şi mai ales disponibilitatea acestora în ţările în curs de dezvoltare, reprezintă obiectivele centrale ale UNESCO aşa cum sunt acestea urmărite prin Programul interguvernamental Informaţie pentru Toţi. Astfel, informaţia accesibilă şi tehnologiile comunicaţiilor sunt văzute ca instrumente importante în acest context.

UNESCO derulează la nivel regional training workshops pentru însuşirea cunoştinţelor de utilizarea a sistemului Greenstone.

ONG-ul pentru Informaţii Umanitare situat în Antwerp, Belgia

Acest proiect conlucrează cu agențiile UN și alte ONG-uri. Și-a stabilit o reputație mondială privind digitizarea documentelor de interes pentru dezvoltarea umană și distribuirea acestora la scară largă fără taxe către națiunile în curs de dezvoltare pe baza unor costuri returnabile pentru ceilalți participanți.


Fişierele pentru descărcare de pe pagina download sunt găzduite de Sourceforge.