ფოტოები

ჩვენ ვქმნით გრინსტოუნის ფოტოებს დეველოპერებისთვის, რომელზე წვდომაც შესაძლებელია ამ გვერდიდად. ახალი ვერსიის გამოშვებამდე ხელმისაწვდომია პროგრამის გამოშვების კანდიდატები. მას გავლილი აქვს რამდენიმე ტესტირება და ხელმისაწვდომია სხვებისთვის საცდელად ოფიციალური ვერსიის გამოშვებამდე.

ჩვენ ასევე გვაქვს კოლექციის შენების ავტომატური პროცესი, რომელიც ჯერ არ დასტესტილა.

გამოშვების კანდიდატები

გამოშვების კანდიდატები ამჟამად ხელმისაწვდომი არ არის.

ღამით გამოშვებული მომენტალური ფოტოები

გრინსტოუნის მომენტალური ფოტოები ავტომატურად იქმნება ყოველღამე Windows, Linux და Mac სისტემებისთვის. ქვემოთ ჩამოთვლილია უახლოესი "სტაბილური" კადრი, რაც იმას ნიშნავს, რომ ვერსიები ყველა ოპერატიული სისტემისთვის შედგენილია წარმატებით.

Caveat-emptor გვერდი გვიჩვენებს ნებისმიერი შედეგის უახლესი ღამით შექმნილ კადრებს. ზოგიერთი გაფუჭებული კადრი შესაძლოა არ შევიდეს ჩამონათვალში, თუმცა კადრის ავტორიზაციის ინფორმაცია არსებობს, რაც გვეხმარება პრობლემის პოვნაში.

Greenstone2

Linux Binary Snapshot (2s2024.06.25, 176.67 MB) (2s2024.06.25, 176.56 MB)
Windows Binary Snapshot (2s2024.06.25, 192.58 MB)
Source Distribution Snapshot (2s2024.06.25, tar.gz, 227.02 MB) (2s2024.06.25, zip, 235.47 MB)
Source Component Snapshot (2s2024.06.25, tar.gz, 73.07 MB) (2s2024.06.25, zip, 74.83 MB)

Greenstone3

Linux Binary Snapshot (3s2024.06.21, 627.75 MB) (3s2024.06.21, 629.64 MB)
Windows Binary Snapshot (3s2024.06.21, 657.28 MB)
Source Distribution Snapshot (3s2024.06.21, tar.gz, 1.02 GB) (3s2024.06.21, zip, 787.57 MB)
Source Component Snapshot (3s2024.06.21, tar.gz, 59.13 MB) (3s2024.06.21, zip, 60.38 MB)

Documented Examples